Meme Kanseri Nedir?

Meme ve lenfatik sistem

Meme; yağ, bağ doku ve iki loba ayrılmış bir bez dokusundan oluşmaktadır. Bir kanal ağı loblardan meme ucuna doğru yayılmaktadır.


Meme hacmi ve yoğunluğu

Memeler genellikle birbiriyle aynı boyutta değildir. Ayrıca ayın farklı zamanlarında farklı hissedilebilirler - örneğin, adet periyodunun hemen öncesinde yumrulu hissedilebilirler. Daha genç kadınların memelerinde onları daha sıkı yapan daha fazla glandüler doku bulunmaktadır. Bir kadın menapoza girdiğinde glandüler doku yavaş yavaş memenin sıkılığını kaybettirecek yağ ile yer değiştirmeye başlar.

Lenf düğümleri

Koltuk altları lenf düğümleri olarak da bilinen çok sayıda lenf bezine sahiptir. Bunlar lenfatik sistemin bir parçasıdır. Lenfatik sistem; bir lenf bezi ağından oluşmakta ve lenf damarları adı verilen ince kanallar ile vücuda bağlanmaktadır. Lenf; lenfatik sistem boyunca akıp damar içine boşalan sarı bir sıvıdır. Bu sistem, atık ürünlerinin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır.

Lenf bezleri kanser tedavisinde önemlidir, çünkü tümörden ayrılan herhangi bir kanser hücresi lenf tarafından en yakındaki lenf bezine taşınabilmektedir. Eğer kanserseniz ancak lenf bezlerinizde herhangi bir kanser hücresi yoksa kanserinizin yayılma olasılığı daha azdır. 

Meme Kanseri Belirtileri 

Genel meme yumruları

Bir çok kadın için meme kanserinin ilk belirtisi memede yumrudur. Ancak 10 meme yumrusunun 9’u (%90) benign (iyi huylu)’dur. Bu kanser olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak bir yumru farkettiğinizde zaman kaybetmeksizin doktorunuzu görünüz.

Ne arıyorsunuz?

Meme kanserinden kaynaklanabilecek değişiklikler şunlardır:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme alanında kalınlaşma ya da yumru
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme hacmi ya da şeklinde değişiklik
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Ciltte çukurcuklanma (dimpling)
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme ucu şeklinde değişiklik, özellikle içe dönmüş, gömülmüş ya da şekilde düzensizlik
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme ucundan kanlı akıntı
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme ucu ya da çevresindeki alanda kızarıklık
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Koltuk altında şişkinlik ya da yumru

Bu belirtiler kanser olduğu anlamına gelmemektedir, ancak bu değişikliklerden herhangi birisini taşıyorsanız kontrol ettirmelisiniz.

İnflamatuvar (iltihaplı) meme kanseri olarak adlandırılan nadir bir meme kanserinde, memenin tamamı kırmızı ve iltihaplı görünümde ve ağrılı olabilir. Nadir meme kanserinin başka bir türünde ise meme ucu üzeri ve çevresinde kızarıklıklar görülür. Bu durum ise Paget hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Biraz egzamayı andırır ve bu nedenle genellikle ilk seferde karıştırılabilir.


Meme kanserinin belirgin riskleri

Araştırmacılar meme kanseri oluşumu riskinizi etkileyen çeşitli faktörler tanımlamışlardır. Meme kanseri riski yaşla birlikte artmaktadır. Eğer daha önce meme kanseri geçirmiş iseniz ya da ailenizde meme kanserine sahip birisi varsa, sahip olduğunuz risk artmaktadır. Eğer meme kanseri geni taşıyorsanız özellikle yüksek risk altındasınızdır.

Hormonal faktörler

Meme kanseri riskini arttıran bazı hormonal faktörler vardır. Bunlar:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Menapoz sonrası kanınızdaki hormon düzeyinizin yüksek olması
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Adet döneminin erken başlaması ve menapoza geç girilmesi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Çocuk sahibi olmamak ya da ileri yaşta çocuk sahibi olmak
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Hormon replasman tedavisi (HRT) ya da doğum kontrol hapı kullanmak


Yaşam stili ve geçmiş tıbbi tedaviler

Alkol kullanma, vücut ağırlığı ya da gece vardiyalı çalışma gibi yaşam tarzını etkileyen bazı faktörler kanser riskini arttırmaktadır. Bazı tıbbi tedaviler meme kanseri riskini etkileyebilir, örneğin Hodgkin lenfoma tedavisi de dahil olmak üzere, radyasyona maruz kalmak ya da tansiyon ilaç ları almak gibi.

Meme kanseri genleri

Meme kanseri riskini arttıran bir gen hatası ile dünyaya gelmiş olabilirsiniz. Eğer hatalı bir gene sahipseniz, bu kesinlikle kanser olacağınız anlamına gelmez. Ancak ortalama bir kişiye nazaran bu kansere yakalanma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Meme kanseri genleri kanser riskinizi ne kadar arttırır?

Tespit edilen ilk meme kanseri gen hataları BRCA1 ve BRCA2’dir. Bu gen hatalarına sahip kadınların yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riskleri %50-80’dir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde ya da TP53 ve PTEN adı verilen diğer genlerde değişikliğe sahip olduklarından yüksek risk altında olan kadınlar için genetik testler mevcuttur.

Genetik testler

Eğer meme kanseri açısından güçlü bir aile öyküsüne sahipseniz genetik test yaptırabilirsiniz. Doktorunuza sizi uzman bir meme kliniğine yönlendirmesi konusunda danışınız. Eğer yüksek risk altında olduğunuzu düşünürlerse, sizi uzman bir genetik servise yönlendireceklerdir. Test edilebilmeniz için genellikle meme kanserine sahip, yaşayan bir akrabanız olması ve öncelikle bu kişilerin test edilmesi gerekmektedir. Bazı laboratuarlar ise söz konusu akrabanızdan kan almaksızın test yapabilirler, ancak bu durumda hatanın bulunamaması daha olasıdır. Hiçbir testin 0 kesinliği yoktur ve genetik testler de hataları kaçırabilir.

Meme kanserinin olası riskleri

Araştırmacılar meme kanseri riskini arttırabilecek çeşitli faktörleri incelemektedirler. Bunlar:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png  Eşit olmayan memeler - Son yıllarda yapılan bir çalışma, bir memesi diğerinden daha büyük olan kadınlardaki meme kanseri oluşum riskinin çok hafif oranda daha fazla olduğunu göstermiştir. Ancak riskteki bu artış diğer risk faktörleri ile kıyaslandığında daha küçüktür. Birçok kadın için hafif eşit olmayan memelere (asimetrik) sahip olmak normaldir.
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Memede zedelenme - Bilimsel araştırmalar bu durumu bir risk faktörü olarak tanımlamamıştır ancak yapılan çalışmalardan biri bağlantı olabileceğini düşündürmektedir. Bunu kanıtlamak ya da aksini ispat etmek için daha fazla çalışma gerekmektedir.

Aynı zamanda pestisitler (böcek ilaçları), sonlandırılmış bir gebelik öyküsü ya da strese sahip olma durumu da incelenmiştir. Ancak araştırmalarda bunların riski arttırıyor gibi görünmediği gösterilmiştir.

Meme Kanseri Tipleri

DCIS - duktal karsinom in situ 

Eğer duktal in situ kansere(DCIS) sahipseniz; bu meme kanallarındaki bazı hücrelerin kanser hücrelerine dönüşmeye başladığı anlamına gelmektedir. Bu hücrelerin tamamı kanalların içindedir ve meme dokusu çevresine yayılmaya başlamamıştır. Böylece, bu hücrelerin lenf düğümleri ya da vücudun herhangi bir yerine yayılma şansı çok düşüktür.

İnvazif duktal meme kanseri ve DCIS aynı şey değildir. İnvazif duktal meme kanserinde hücreler kanallardan ayrılır ve böylece lenf düğümleri yakınına ya da vücudun herhangi başka bir bölümüne yayılma şansı söz konusu olur.


DCIS tedavisi

DCIS’nin temel tedavisi cerrahidir. Birçok kadın için etrafı sağlıklı doku ile çevrili DCIS alanının çıkarılması gerekir (lokal eksizyon). Ancak bazı kadınlar için memenin tamamı alınır (mastektomi). Eğer yüksek dereceli DCIS söz konusu ise, lokal eksizyon sonrasında meme dokusunun kalanı için radyoterapi de alabilirsiniz.

Gelecekte invazif meme kanseri gelişimi riskini azaltmak için tamoksifen (bir tür hormon tedavisi) alabilirsiniz. Çalışmalar, diğer hormon tedavilerinin kullanılmasının DCIS’ın tekrarlama riski ya da invazif meme kanseri oluşum riskinin azaltılmasına yardımcı olup olmadığını araştırmaktadır.

Tedaviniz hangisi olursa olsun, DCIS’nin tekrarlayıp tekrarlamadığından ve eğer tekrarlamışsa mümkün olan en kısa sürede farkedildiğinden emin olmak için düzenli randevu takibi yaptırmalısınız.


LCIS - Lobüler karsinoma in situ

Lobüler karsinoma in situ (LCIS) meme lobu içinde hücre değişiklikleri olduğu anlamına gelmektedir. Bu bir kanser değildir, ancak LCIS’e sahip olmak gelecekte meme kanseri açısından yüksek risk altında olduğunuz anlamına gelmektedir. Buna rağmen, LCIS’e sahip bir çok kadında meme kanseri oluşmaz. LCIS, erkeklerde de görülebilir ancak bu çok nadir bir durumdur.

LCIS’den farklı olan ve invazif lobüler meme kanseri olarak adlandırılan diğer bir meme kanseri tipi olduğunu unutmamak da önemlidir.


LCIS Tedavisi

LCIS’ye sahip olan bir çok kişide meme kanseri gelişmez. Bu nedenle genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur. Ancak meme kanseri açısından yüksek risk oluşturması nedeniyle doktorunuzun aşağıdaki faktörlerle ilgili yakın bir takip önermesi muhtemeldir:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Her 6-12 ayda bir meme muayenesi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Her 1-2 yılda bir meme röntgeni (mamografi)

Eğer kanser oluşumu başlarsa, görüntüleme çok erken bir evrede bunu yakalayacak ve böylece meme kanseri tedavisini mümkün olan en kısa zamanda alabileceksiniz.

LCIS’e sahipseniz doktorunuz meme kanseri olasılığını azaltmak için bir çeşit hormon tedavisi almanızı da önerebilir.


İnvazif duktal meme kanseri

Duktal meme kanseri en yaygın meme kanseri türüdür. Her 100 meme kanserinin 70-80’ine (%70-80) bu tip kanser tanısı konulmuştur. Ayrıca duktal karsinom olarak da adlandırılmaktadır. Memenin invazif duktal karsinomu meme kanallarının zarındaki hücrelerde başlayıp çevresindeki meme dokusuna yayılmış bir kanser türüdür.

Duktal meme kanseri tedavisi

Duktal meme kanserinde şunları yaptırabilirsiniz:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Cerrahi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Radyoterapi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Kemoterapi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Hormon terapisi
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Biyolojik terapi


İnvazif lobüler meme kanseri

10 meme kanserinin yaklaşık 1’i () invazif lobüler karsinom tanısı almıştır. Bu, kanserin meme lobları zarındaki hücrelerde başladığı anlamına gelmektedir. İnvazif lobüler kanser en çok 45-55 yaşları arasındaki kadınlarda yaygındır. Erkeklerinde invazif lobüler meme kanserine yakalanmaları mümkündür ancak bu çok nadirdir.

Belirtiler ve tanı

İnvazif lobüler meme kanseri her zaman belirli bir yumru olarak kendini göstermez ve meme röntgeninde (mamografi) görünmez. Bu nedenle tanı konulması güçtür. Belirli bir yumru yerine meme dokunuzda kalınlaşmış bir alana sahip olabilirsiniz.

İnvazif lobüler meme kanserinin tedavisi

Genellikle ameliyat olursunuz ve muhtemelen devamında radyoterapi, kemoterapi, biyolojik terapi ya da bu tedavilerin bir kombinasyonunu alırsınız. Ayrıca, kanser hücreleriniz östrojen reseptör pozitif ise ameliyat sonrası hormon tedavisi de alabilirsiniz. 

İnflammatucar (İltihaplı) meme kanseri

Bu nadir görülen bir meme kanseri türüdür. Her 100 meme kanserinin yalnızca 1-4’ü (%1-4) bu tip kanser tanısı almıştır. Meme dokusu iltihaplandığından dolayı, inflammatuvar (iltihaplı) olarak adlandırılır. Kanser hücreleri memedeki en küçük lenf kanallarını bloke eder. Lenf kanalları fazla sıvıyı doku ve organlardan uzağa boşaltır.

Belirtileri

Lenf kanalları bloke olduğundan, meme şişer, kızarır, sertleşir ya da sıkılaşır ve dokunduğunuzda sıcak hissedilir. Ağrılı olabilir, ancak bu tüm vakalar için geçerli değildir. Diğer olası belirtiler; kalınlaşma, meme derisinde çıkıntı ya da çukurlaşmayı kapsamaktadır. Bazen meme de yumru olabilir. Meme ucu ters dönmüş (memede çekme) ya da meme ucunda akıntı olabilir.

İnflammatuar meme kanseri belirtileri oldukça ani ortaya çıkabilir. Sıklıkla memedeki bir enfeksiyon ile karıştırılır (mastit).


Tedavisi

İnflammatuvar meme kanserinin tedavisi diğer tipteki meme kanserlerinden çok az farklıdır. Genellikle, alacağınız ilk tedavi kemoterapidir. Kemoterapi sonrasında, büyük olasılıkla ameliyat olursunuz. Ayrıca; kanserin tekrarlama riskini azaltmak için radyoterapi ve hormon tedavisi ya da ameliyat sonrası biyolojik terapi alabilirsiniz.

Paget hastalığı

Paget hastalığı meme kanseri ile birlikte ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Her 100 meme kanserinin 1 ya da 2’sinde görülmektedir (%1-2). Paget hastalığı meme ucunda ya da onu çevreleyen daha koyu deri alanında (areola) başlar. Genellikle öncelikle kırmızı, pullu döküntü olarak görülür. Kaşıntılı olabilir. Psoriyazis (sedef hastalığı) ya da egzama gibi diğer cilt durumlarına çok benzer olabilir ve bunlarla karıştırılabilir.

Paget hastalığı tanısı nasıl konur?

Meme cerrahı, meme ucundaki etkilenmiş cilt dokusundan bir örnek (biyopsi) alır ve biyopsiyi mikroskop altında incelenmek üzere gönderir. Eğer biyopsi Paget hastalığını gösterirse, bu durumda meme röntgeni (mamografi) çektirmeniz istenir. Bir çok vakada, Paget hastalığı meme kanseri ya da duktal karsinom in situ (DCIS)’nun bir belirtisidir. DCIS, kanser hücreleri olduğu ancak meme lobları ya da kanal zarları bünyesinde bulunduğu anlamına gelmektedir. Paget hastalığına sahip kadınların yaklaşık yarısı meme ucunun gerisinde bir yumruya sahiptir. 10 vakanın 9’u invazif meme kanseridir.

Paget hastalığı nasıl tedavi edilir?

Memenin tamamı (mastektomi) ya da yalnızca etkilenmiş olan alanı (geniş lokal eksizyon) almak üzere ameliyat olursunuz. İnvazif meme kanserine sahipseniz, ameliyat sonrasında doktorunuz radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi ya da biyolojik terapi önerebilir.

Nadir meme kanseri tipleri 

Doktorlar, meme kanserlerini farklı tiplerde gruplandıracak çeşitli yollar geliştirmişlerdir. Daha nadir meme kanserlerini özel tip, daha yaygın olan meme kanserlerini ise özel olmayan tip olarak adlandırmaktadırlar. En yaygın görülen meme kanseri duktal karsinomdur ve genellikle özel olmayan bir tip olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun NST ya da NOS olarak yazıldığını görürsünüz (Başka bir şekilde tanımlanmamış).

Özel tip meme kanserleri spesifik özelliklere sahip hücreler taşır. Burada listelenen nadir kanserler gibi, lobüler meme kanseri de özel bir tip olarak sınıflandırılmaktadır. 
Nadir meme kanseri tipleri şunları içermektedir:
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Medüller meme kanseri
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Musinöz (mukoid ya da kolloid) meme kanseri
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Tübüler meme kanseri
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Memenin adenoid kistik karsinomu
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Metaplastik meme kanseri
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Meme anjiyosarkomu
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Memede lenfoma
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Bazal tipli meme kanseri
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Filloides ya da sistosarkom filloides
http://www.kanservakfi.com/asset/image/content-d.png Papiller meme kanseri


Erkeklerde meme kanseri

Erkeklerde meme kanseri çok nadirdir. Büyük Britanya’da her yıl kadınlarda görülen meme kanseri vakası yaklaşık 48,400 iken, meme kanseri tanısı alan erkek sayısı yaklaşık 370’dir.

Verilen bilgiler erkekler için de geçerli midir?

Meme kanserine sahip erkekler için verilen bilgilerin çoğu kadınlarınki ile aynıdır. Belirtiler, tanı ve tedavi de meme kanseri taşıyan kadınlar için olanlara çok benzerdir.

Riskler ve nedenleri

Kadınlarda olduğu gibi, erkeklerdeki meme kanserinin de tek en büyük risk faktörü yaşlanmaktır. Erkeklerde tanı konmuş vakaların çoğu 60 ve 70 yaşları arasındadır. Diğer risk faktörleri ise yüksek östrojen seviyesi, radyasyona maruz kalmak, ailede kanser öyküsü ve Klinefelter Sendromu(Fazla X kromozumu olması) olarak bilinen nadir bir genetik durumdur.

Destek bulmak

Meme kanseri tanısı almak erkekler için özellikle zordur. Kafası karışmış ya da tek başına kalmış hissedebilirsiniz. Kadınlarda meme kanseri konusu çok yaygınken bunu erkekler için duymak hiç yaygın değildir. Danışmanınız sizinle konuşabilecek, meme kanserine sahip diğer erkekler biliyor olabilir ya da kendiniz Meme Kanseri Bakım Cemiyeti ile iletişime geçebilirsiniz. Bu cemiyet sizinle telefonda konuşabilecek gönüllü erkeklere sahiptir.

0 yorum:

Yorum Gönder